Market value added (MVA)

Market value added (MVA) udgør forskellen mellem en virksomheds bogførte værdi af egenkapital og rentebærende gæld på den ene side og markedsværdien af gæld og egenkapital på den anden side. MVA kan beregnes som nutidsværdien af fremtidig EVA diskonteret med WACC-raten.Læs mere


Tilbage til leksikon