Weighted average cost of capital (WACC)

WACC er det vægtede gennemsnitlige afkastkrav, som aktionærer og långivere forventer af deres investerede kapital.