Economic value added (EVA)

Economic value added (EVA) er en model til måling af den ekstraværdi, som et selskab skaber ved et afkast af sine aktiver, der overstiger afkastkravet. EVA kan beregnes som den investerede kapital gange med forskellen mellem afkast og afkastkrav. Det kan beregnes som investeret kapital gange forskellen mellem return on invested capital (ROIC) og selskabets gennemsnitlige kapitalomkostninger.