Markedskommentar

Eksperter: Større risiko for væsentlig nedtur

Billede
Efter kursfest på 90 procent siden bunden i marts 2020, er aktiekurserne nu nået så højt op, at økonom hælder til at reducere beholdningen af globale aktier fremfor at købe op. Storbank ser ligeledes øget risiko for tilbagefald i de kommende måneder.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Der er flere argumenter for en væsentlig korrektion i løbet af de kommende to måneder, end der er argumenter for, at aktierne fortsætter op. Det vurderer investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen.

”Du skal normalt blive i aktier, og undlade at forsøge at time markedet. Men hvis jeg vender den tankegang på hovedet, ville jeg ikke købe ind i det gennemsnitlige globale aktiemarked nu. Jeg ville afvente og overveje at reducere lidt af min globale beholdning. Vi er i en af de situationer, hvor antallet af argumenter for at aktiemarkedet går 10 procent ned er flere, end argumenterne for at de går op med 10 procent,” siger han og uddyber:

”Derfor mener jeg, det er legitimt og fornuftigt at beskytte sin portefølje ved ikke at købe op i aktier lige nu.”

Storbank: Der kommer en modreaktion
Hos landets største bank, Danske Bank, ser man også øget risiko for et tilbagefald, blandt andet på baggrund af de langvarige stigninger. Siden bunden i marts 2020 er globale aktier således steget 90 procent.

"På et tidspunkt kommer der uvægerligt en modreaktion, og det kunne meget vel blive i løbet af de kommende måneder," siger investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skovgaard Andersen. Han påpeger, at det fra tid til anden er normalt, at der kommer større eller mindre tilbagefald.

"Faktisk er det mere usædvanligt, når vi har længere perioder, hvor det ikke sker. Som tiden går med fortsatte stigninger, skal der ofte mindre til at udløse et tilbagefald. Samtidigt er der flere velkendte usikkerhedsfaktorer, der potentielt kan få overtaget i investorernes bevidsthed i den kommende tid," siger Lars Skovgaard Andersen, der blandt andet peger på usikkerheder om, hvordan deltavarianten af coronavirus kommer til at påvirke økonomien.

Marked kan ikke fortsætte i samme tempo
Når investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen vurderer risikoen for en korrektion som ’relativt stor’, skyldes det en række af sammenfaldende årsager. Årsager, der alle har været med til at drive opturen, og som han vurderer, vil begynde at vende.

”Væksten i indtjeningen vil formentlig toppe i de kommende et til to kvartaler. Når økonomien har indhentet efterslæbet efter corona, skal vi tilbage til hverdagen igen,” siger Per Hansen, der ikke mener, markedet kan fortsætte i det nuværende tempo, hvor ejere af globale aktier hidtil i år har høstet omkring 23 procent i afkast målt i danske kroner.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med aktietips hver uge

Også forventningen om højere renter, kan være med til at udløse korrektionen, mener han.

”Efter sidste uges møde i Den Europæiske Centralbank (ECB), vil neddroslingen af obligationsopkøb starte i de kommende måneder. Det er ikke størrelsen, men retningen og forventningsstyringen, som kan tænkes at dirigere investorerne," siger investeringsøkonomen.

Korrektioner er som et isbjerg
Også mange landes hjælpepakker under og efter coronapandemien vil stille og roligt blive udfaset.

”Hjælpepakkerne har givet et ’forbrugsbingo’, som har vendt op og ned på meget. Kombinationen af covid-19 og stor hjemmeefterspørgsel efter alt fra brødristere til fladskærms-tv, har givet onlinehandlen et boost og samtidig fået fragtraterne til at tage på himmelflugt. Den effekt vil aftage i takt med udfasning af hjælpepakker,” siger Per Hansen.

Oven i argumenterne for en korrektion vurderer også Per Hansen det faktum, at aktierne er steget længe, som tungtvejende.

”Korrektionsrisiko er ikke noget som bliver ’varslet’. Det er ikke noget, investorerne bliver forberedte på. Det er en del af den skjulte dagsorden og noget, som findes under ’eventuelt’. Lidt som et isbjerg, hvor ni tiendedele er usynligt under vandoverfladen.”

Det kan holde gang i aktiefesten
Trods den, ifølge Per Hansen, høje sandsynlighed for en korrektion, erkender han også, at der fortsat er drivkræfter i markedet, der kan sende kurserne yderligere op. Investorerne bliver nemlig ikke automatisk trætte af aktier, bare fordi de er steget meget, påpeger han.

Derudover følges den traditionelt svære aktiemåned september oftest af en stærk periode fra oktober til december, ligesom januar også ofte har været en god måned for aktier.

Desuden peger han på investorernes frygt for at gå glip af afkast som noget, der er med til at drive markedet i øjeblikket.

Klumper sig sammen i mastodonterne
Han hæfter sig også ved, at investorerne klumper sig sammen i nogle få sværvægtere i de store indeks.

”Trenden med passiv investering er et hurtigtog, som forstærker kursudviklingen i Apple, Google, Amazon, grønne aktier og for den sags skyld også i vores egen Novo Nordisk," siger Per Hansen og peger på, at det både er erfarne, men i særdeleshed også mange nye investorer, der investerer i passive indeks.

Dermed klumper de sig sammen i nogle af de store mastodonter på aktiemarkedet, pointerer han.

”I selskaberne, der ligger niveauet under de indeksmæssigt tungeste aktier, er der ingen specielt høj prissætning eller i det mindste ingen alarmerende høj pris på indtjeningen," vurderer han.

Danske Bank: Overvægt i aktier
Trods den øgede risiko for tilbagefald i de kommende måneder, har Danske Bank fortsat en overvægt af aktier i porteføljen, fortæller investeringsstrateg i banken Lars Skovgaard Andersen.

"Vi har en lidt højere andel af aktier i porteføljerne, end vi forventer at have på længere sigt, og en tilsvarende lavere andel af obligationer. Trods risikoen for en periode med tilbagefald forventer vi, at aktier vil give det bedste afkast i det kommende år. Det skyldes blandt andet, at vi fortsat forventer solid økonomisk vækst," siger han og fortsætter:

"En anden faktor er, at alternativet til aktier - det vil sige obligationer - fortsat forventes at give et yderst beskedent afkast. For investorer på jagt efter et fornuftigt afkast, er der ikke mange alternativer til aktier."