Lokalforeninger

Aktuelle afkastforventninger for Danske vækstaktier frem mod 2027

Billede
Aktiefremskrivninger med aktieanalyseprogrammet ”Hitta Kursvinnare” ved Hans Aage Andersen.


Aktuelle afkastforventninger for Danske vækstaktier frem mod 2027

Billede

Danske vækstaktier har fart på, dels hører mange til verdens største virksomheder eller dominerende inden for deres felt på verdensplan, dels har de samme afkastpotentiale som Amerikanske aktier (USA) og rundt dobbelt op i forhold til de lande vi traditionelt sammenligner os med.

De ”Grønne håb” har det svært for tiden og det ser ud til, at indtrængningsperioden bliver længere end antaget tidligere på trods af, at 8 mia. mennesker over hele jordkloden råber op om ”grønne tiltag”.

 

 

 

Aktiefremskrivninger, Samlet oversigt, 3.10.2023.
Samlet prioriteret oversigt efter Q2
Aktiefremskrivningerne samlet oversigt” tryk her

For 2023 er det overordnede indtryk af perioderapporterne stadig, at:

 

  • Selskaberne har gode og troværdige udmeldinger om stabilitet og vækst for 2023.
  • Fra årets begyndelse har selskaberne angiver forventningerne med stor vidde (øvre og nedre grænse), hvilket for så vidt er forståeligt i disse inflations- og krigstider, men disse vide grænser er indsnævret og præciseret her ved halvårsrapporterne. Og så er der de sædvanlige selskaber, som traditionelt melder ”konservativt ud”, som det hedder, og som senere i rapporteringsåret kommer med flere opjusteringer.
  • Aktierne er generelt prissat på et niveau, der giver ekstra plads til kursstigninger ved medvind på det generelle aktiemarked, men vurder dog selv særligt højt prissatte aktier, med PE/afkast >2, da et højt PE/afkast ikke behøver at være diskvalificerende, men udtryk for investorernes positive vurdering og belønning af kvalitet.
  • Danske aktier har samme høje afkastniveau, som amerikanske aktier og begge ligger på den lange bane på rundt dobbelt niveau i forhold til andre sammenlignelige aktielande.
  • Aktier giver højere afkast end obligationer, især på den lange bane og er ikke nødvendigvis mere usikre investerings/opsparings muligheder end obligationer.

 

Definitioner og disclaimer
Tryk fil og filen kommer frem

Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.