Korte obligationer

Korte obligationer er obligationer med en restløbetid på 3 år og derunder.