Lange obligationer

Lange obligationer er obligationer med en løbetid på over 10 år.