Konjunktur

Konjunktur er en betegnelse for den økonomiske situation - enten for en samlet samfundsøkonomi eller for enkelte brancher. Over en længere årrække vil der - ud over den generelle trend - være nogle større udsving i udviklingen. Disse udsving går ofte over flere år og er svingninger i konjunkturen. Hvor de ligger over den generelle trend, er der tale om højkonjunktur, og hvor de ligger under, er der tale om lavkonjunktur.