Koncernbadwill

Koncernbadwill er et regnskabsmæssigt udtryk for en negativ goodwill. Koncernbadwill opstår ofte ved, at et datterselskab er købt til en lavere værdi end dets bogførte egenkapital.