Kapitaltilførsel

Kapitaltilførsel er tilførsel af likvider til en virksomhed. Kapitaltilførslen kan ske ved lån eller gennem en udvidelse af aktiekapitalen (kapitaludvidelse/emission).Læs mere


Tilbage til leksikon