Om foreningen

Vær med til at tegne foreningens fremtid

Billede
Repræsentantskabet er Dansk Aktionærforenings øverste myndighed og består af 36 medlemmer, valgt af foreningen gennem urafstemning. På afstemningen i år er der 18 pladser som skal udfyldes.

Vil du være med til at præge foreningens fremtid, så udfyld skemaet herunder senest d. 15. november kl. 23.59. Valget starter i ultimo november.
 

Repræsentantskabet mødes to gange årligt og har som primære arbejdsopgave at udpege bestyrelsesmedlemmer og følge op på at foreningens resultater følger strategien.

Derudover kan du som repræsentantskabsmedlem blive inviteret til at være med i grupper, der arbejder med specifikke opgaver indenfor eksempelvis vores interessevaretagelse, eller træde til som kilde når en avis spørger os til udtalelser fra private investorer.

Kort fortalt kommer du i repræsentantskabet helt ind i maskinrummet og har mulighed for at påvirke foreningens virke og indsatser nationalt, lokalt og politisk.

Hvis du har tekniske spørgsmål kan du skrive til mail daf@shareholders.dk, har du spørgsmål om arbejdet i repræsentantskabet kan du skrive til konst. formand Palle Thomsen på pt@bdb.dk