Investorviden

Tusindvis kan score aktiegevinster uden at betale skat

Billede
138.000 skatteydere har aktietab fra tidligere år, som de kan bruge, hvis de får gevinster på børsnoterede aktier. En del får dog næppe glæde af deres tidligere tab, fordi de ikke længere investerer i aktier.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

​Flere og flere nuværende eller tidligere investorer har aktietab fra tidligere år, som det kniber med at få brugt til modregning i aktiegevinster. Det viser nye tal, revisionsselskabet BDO har indhentet fra Skattestyrelsen.

Således slæbte 138.000 personer ved udgangen af 2019 på et uudnyttet aktietab, hvilket er 26.000 flere end fem år tidligere. Den gennemsnitlige underskudssaldo lød på knap 60.000 kroner.

Tal, der afslører, at almindelige private investorer har behov for oplysning om deres mulighed for at modregne tabene i fremtidige gevinster, mener direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak.

"Det er rigtigt mange mennesker, der har uudnyttede aktietab. Det vidner om, at reglerne om aktiebeskatning er alt for indviklede, og at der er behov for, at Skattestyrelsen gør de berørte skatteborgere opmærksomme på deres muligheder for at fremføre og modregne tidligere års aktietab i aktiegevinster," siger Mikael Bak.

Revisor: Mange ældre har tabssaldo
Ifølge Skattestyrelsen var der 32.000 personer, der ved udgangen af 2019 havde nøjagtig den samme størrelse underskudssaldo, som de havde fem år tidligere. Investorer, der over en periode på fem år derfor hverken har forøget deres underskudssaldo eller forbrugt af den.

”For langt de fleste må det antages, at de ganske enkelt ikke handler med aktier mere og derfor aldrig får brugt deres underskudssaldo, medmindre de genoptager aktiviteten,” skriver ekspert i aktiebeskatning og senior manager hos BDO Morten Neumann Jørgensen og tilføjer:

”Det er nærliggende at tro, at der i denne gruppe er en overvægt af 60+ årige, og at hele eller dele af deres tab stammer fra konkurser i selskaber med mange lokale aktionærer, herunder Roskilde Bank, Amagerbanken og OW Bunker,” skriver Morten Neumann Jørgensen.

Billede

Kilde: BDO

Tabssaldo og minusrenter gør investering attraktivt
Revisoren vurderer, at mange af de borgere, der har en underskudssaldo, samtidig har større pengebeløb i bankerne til minusrenter. I kombination med den uudnyttede tabssaldo kunne det derfor være attraktivt for en del af dem at investere i aktier, mener han.

”Når de tilsyneladende alligevel ikke gør det, skyldes det nok enten, at deres tidligere tab har jaget dem en skræk i livet, eller at de har glemt, at de har en tabssaldo,” skriver han.

Det vidner om, at reglerne om aktiebeskatning er alt for indviklede, og at der er behov for, at Skattestyrelsen gør de berørte skatteborgere opmærksomme på deres muligheder for at fremføre og modregne tidligere års aktietab i aktiegevinster.
Direktør i Dansk Aktionærforening, Mikael Bak

Om du har en uudnyttet tabssaldo fra tidligere investeringer i aktier, kan du se i din skattemappe på skat.dk. Skattestyrelsen sender desværre ikke oplysningerne til folk om tabssaldo som e-post, hvilket ifølge revisor Morten Neumann Jørgensen ellers ville have været en fin service.

Direktør ønsker møde med Skattestyrelsen
En betragtning aktionærforeningens direktør er enig i.

"Vi vil nu informere vores medlemmer i vores nyhedsbreve og magasiner om, at de skal være opmærksomme på uudnyttede aktietab. Samtidig vil vi bede om et møde med Skattestyrelsen om mulighederne for at sikre tydeligere informationer til de mange investorer, der går uvidende rundt om deres uudnyttede aktietab," siger Mikael Bak.

Godt hver fjerde dansker investerer for frie midler i aktier eller investeringsbeviser, viste en undersøgelse fra Finans Danmark sidste år. Set i forhold til investorernes indkomst, ejer danske investorer i gennemsnit aktier og investeringsbeviser for et beløb, der svarer til 90 procent af deres årlige indkomst før skat.

Du kan læse meget mere om dine muligheder for at trække aktietab fra i kommende aktiegevinster hos Skattestyrelsen lige her.