Investorviden

Passivfondene øger forspringet

Billede
2. kvartal gav en sidelæns kursudvikling for fondene i de to porteføljer. Passivfondene leverede dog samlet de bedste afkast og har nu en pæn føring i forhold til de aktivt forvaltede fonde.
Billede

Af
Ulrik Dall

Konsulent, cand.polit

Kort om modelporteføljen: Aktive investeringsfonde vs. passive investeringsfonde

Dansk Aktionærforenings modelportefølje for investeringsfonde så dagens lys i januar 2017, og det er en dyst mellem to modelporteføljer: Den ene består udelukkende af aktivt styrede fonde. Den anden indeholder kun passivt styrede fonde.

Til begge porteføljer har vi valgt investeringsfonde, der dækker aktier bredt. 90 procent af midlerne er investeret i fonde med udenlandske aktier og ti procent i fonde med danske aktier.


Der er ti fonde i hver portefølje, fordelt med to fonde pr. investeringsområde: Globale, amerikanske, europæiske, fjernøstlige og danske aktier.

Fondene i porteføljerne har vi valgt ud fra gode historiske resultater, og resultaterne fra Dansk Aktionærforenings kåring af de bedste fonde i maj 2016 danner udgangspunktet. Disse resultater er suppleret med Morningstars stjerner, så vi har valgt de fonde, der har det højest antal stjerner. For at lægge vægt på de langsigtede afkast indgår kun børsnoterede fonde med mindst fem års levetid.

Resultater 2. kvartal 2019

Andet kvartal 2019 viste nærmest nulresultater for afkastene i porteføljerne. Samlet blev det til et lille negativt afkast på -0,41 procent for den aktivt forvaltede portefølje og et positivt afkast på 1,77 procent for den passivt forvaltede portefølje.

Første kvartal 2019 gav pæne positive afkast, og de består efter første halvår 2019. Afkastet for halvåret er 12,72 procent for den aktive portefølje og hele 16,38 procent for den passive.

Det er absolut pæne afkast, der mere end kompenserer for tabene i 2018, og der er positive afkast for begge porteføljer for 2018 og 2019 set samlet.

Resultaterne opdelt på investeringsområde ses her i tabel 1: 

Tabel 1: Afkast 2. kvartal 2019

Investeringsområde

Vægt

Afkast for den aktivt

forvaltede portefølje

Afkast for den passivt

forvaltede portefølje

           

 

 

Q2-2019

År til dato

Q2-2019

År til dato

           

Globale aktier

30%

-1,01%

10,33%

2,72%

16,80%

Amerikanske aktier

20%

0,66%

15,01%

1,38%

18,35%

Europæiske aktier

20%

-0,69%

11,28%

4,43%

19,22%

Fjernøstlige aktier

20%

-1,96%

15,69%

-1,64%

11,81%

Danske aktier

10%

2,88%

12,23%

1,22%

14,68%

 

 

 

 

I alt

100%

-0,41%

12,72%

1,77%

16,38%

Bedst er det gået for fonde med europæiske og globale aktier, og dårligst har fondene med fjernøstlige aktier klaret sig. Her var der negative afkast for kvartalet. 

Vi har valgt at fordele investeringen på to fonde i samme kategori. I mange tilfælde er der betydelige forskelle på afkastet på de fonde, der tilsyneladende er ens. De investerer med samme strategi og på de samme markeder. Alligevel er der store forskelle. 

I tabel 2 og tabel 3 vises resultaterne for alle 20 fonde.

Tabel 2: Aktivt forvaltede fonde

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast Q2-2019

Afkast år til dato

1. Globale aktier

30%

 

 

Maj Invest Value Aktier

 

-2,39%

10,87%

Valueinvest Global

 

0,37%

9,79%

I alt

 

-1,01%

10,33%

 

 

 

 

2. Amerikanske aktier

20%

 

 

Jyske Invest USA Aktier

 

2,14%

17,53%

Sydinvest USA Ligevægt & Value

 

-0,82%

12,50%

I alt

 

0,66%

15,01%

 

 

 

 

3. Europæiske aktier

20%

 

 

SEBinvest Europa Højt Udbytte

 

-1,02%

12,10%

Sydinvest USA Ligevægt & Value

 

-0,36%

10,46%

I alt

 

-0,69%

11,28%

 

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 

C World Wide Asien

 

-2,57%

15,96%

Handelsinvest Fjernøsten

 

-1,36%

15,42%

I alt

 

-1,96%

15,69%

 

 

 

 

5. Danske aktier

10%

 

 

Fundamental Invest Stock Pick

 

3,24%

8,52%

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

 

2,52%

15,93%

I alt

 

2,88%

12,23%

 

 

 

 

Portefølje i alt

100%

-0,41%

12,72%

 

Dysten

De aktivt forvaltede fonde har samlet givet lavere afkast end de tilsvarende passivt forvaltede fonde. Kun de aktive fonde med danske aktier gav højere afkast end de passive fonde, mens de passive fonde i alle andre grupper gav højere afkast end aktivfondene.

Størst var forskellen for fondene med europæiske og globale aktier, hvor de passive indeksfonde gav ikke mindre end henholdsvis 5,1 procentpoint og 3,7 procentpoint højere afkast i kvartalet end de aktivt forvaltede fonde i gruppen

For fondene med europæiske aktier kan man blot konstatere, at begge aktivfonde gav markant lavere afkast end passivfondene.

For fondene med globale aktier skyldes forskellen især et dårligt afkast for Maj Invest Value Aktier, der havde et negativt afkast i 2. kvartal 2019 på omkring 2,4 procent. Retfærdigvis skal det tilføjes, at fonden for begge kvartaler i 2019 har givet et positivt afkast på 10,9 procent.

For fonde med amerikanske aktier har Sydinvest USA Ligevægt & Value underperformet markant og har givet knap 3 procentpoint lavere afkast i kvartalet end den tilsvarende Jyske Invest-fond. For halvåret er fonden nu 5 procentpoint bagud i forhold til Jyske Invest-fonden.

For danske aktier har Fundamental Invest Stock Pick haft et godt kvartal, men har fortsat givet omkring 7,4 procentpoint mindre i afkast for halvåret end den tilsvarende Nordea Invest Danske Aktier Fokus.

Tabel 3: Passivt forvaltede fonde

Investeringsområde

Vægt i porteføljen

Afkast Q2-2019

Afkast år til dato

1. Globale aktier

30 %

 

 

Sparinvest Index Globale Aktier min. Risiko

 

3,37%

16,75%

Danske Invest Globale Aktier Indeks

 

2,06%

16,85%

I alt

 

2,72%

16,80%

 

 

 

 

2. Amerikanske aktier

20%

 

 

Sparinvest Index USA Growth

 

1,77%

22,30%

Sparinvest Index USA Value

 

1,00%

14,40%

I alt

 

1,38%

18,35%

 

 

 

 

3. Europæiske aktier

20%

 

 

Sparinvest Index Europa Growth

 

5,78%

22,27%

Danske Invest Europa Indeks

 

3,08%

16,16%

I alt

 

4,43%

19,22%

 

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

20%

 

 

Danske Invest Fjernøsten Indeks

 

-2,36%

10,89%

Sparinvest Index Emerging Markets

 

-0,91%

12,72%

I alt

 

-1,64%

11,81%

 

 

 

 

5. Danske aktier

10%

 

 

Danske Invest Danmark Indeks

 

1,73%

14,10%

Sparinvest Index OMX C25

 

0,71%

15,27%

I alt

 

1,22%

14,68%

 

 

 

 

Portefølje i alt

100%

1,77%

16,38%

Det med småt

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Finans Danmark og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. Vi har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.