Investorviden

Holder DSV’s forudsætning for indtjeningen i 2020?

Billede
DSV’s forventninger til 2020 er baseret på en stabil udvikling på selskabets markeder, og de tager ikke forbehold for coronavirussen. Hverken årsregnskabet eller den efterfølgende telefonkonference gav indtryk af, at man har overblik over de økonomiske konsekvenser.
Billede

Af
Bruno Japp

Analytiker, Økonomisk Ugebrev

DSV blev ramt lige så hårdt som de fleste andre aktier af denne uges massive kursfald, og vi skal helt tilbage til slutningen af oktober 2019 for at finde en lavere kurs.

Man kunne fristes til at give årsregnskabet 2019 en del af skylden, da bundlinjeresultatet blev 7% ringere end året før. Tallene er imidlertid misvisende, da DSV stadig står midt i integrationsprocessen af Panalpina, og dermed hverken er færdig med at afholde integrationsomkostninger eller klar til at høste de fulde gevinster af købet.

I årsregnskabet 2019 fastholder man, at synergieffekterne forventes at blive på 2300 mio. kr. årligt, og det oplyses, at kun 5% heraf blev realiseret i 2019. Til gengæld forventer man at realisere 60% (1380 mio. kr.) i 2020, og dermed ende med et EBIT-resultat før særlige poster i intervallet 8200-8700 mio. kr., hvilket er 30% højere end i 2019.

Man kan endvidere godt forsvare at indregne de resterende 35% (805 mio. kr.) af synergieffekterne, som forventes at blive realiseret i 2021. På den baggrund ligner DSV - specielt efter ugens kursfald - en undervurderet aktie.

Gældsætning og coronavirus

Der er dog to væsentlige forhold, som springer i øjnene i forbindelse med værdiansættelsen af DSV:

1) Selskabets nettorentebærende gæld (NIBD) er steget fra 5.831 mio. kr. i 2019 til 18.355 mio. kr., og det er en eksplosiv stigning, som isoleret set giver anledning til bekymring.

Men eftersom stigningen dels er knyttet til en betydelig vækst i DSV’s indtjening og dels kommer fra et forholdsvis lavt niveau, er den øgede gældsætning ikke så alvorlig som en stigning på 12,5 mia. kr. giver indtryk af. Hvis NIBD sættes i forhold til EBITDA var DSV’s finansielle gearing ultimo 2019 1,8 (ultimo 2018: 0,9), og det tal ligger indenfor den langsigtede finansielle målsætning om en finansiel gearing på under 2,0. Set i en større sammenhæng ser vi derfor ikke den øgede gældsætning som et problem.

Det kan punkt 2 derimod blive:


2) De udmeldte forventninger til 2020 forudsætter en stabil udvikling på de markeder, hvor DSV opererer, og dette punkt er problematisk.


Udbruddet af coronavirus i Kina og spredningen til andre lande har skabt stor usikkerhed og frygt over hele verden. Det gælder også mht. de økonomiske konsekvenser, og det blev tydeligt demonstreret med de massive kursfald på aktiemarkederne i denne uge.

Men hvis man søger på ordet 'corona' i DSV’s årsregnskab 2019, som indeholder forventningerne til 2020, dukker der ikke noget resultat op. Og på den efterfølgende telefonkonference var budskabet blot, at det endnu var alt for tidligt at forudsige konsekvenserne af virusudbruddet.

Det er utvivlsomt korrekt, men det sætter et alvorligt spørgsmålstegn ved, om forudsætningen bag 2020-forventningerne om en stabil udvikling på DSV’s markeder holder året ud.

Denne nye usikkerhed betyder, at vi sænker kursmålet fra ØU Formue 39/2019 på 875 til 698. Dermed betragter vi på kort sigt kun DSV som værende svagt undervurderet.

Billede
Billede

Børskurs på analysetidspunktet: 681,80
AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 698,00

Analysen er en redigeret udgave af en analyse af otte mikroaktier bragt i Økonomisk Ugebrev Formue/AktieUgebrevet nr. 5/2020

 Bruno Japp er er analytiker for Økonomisk Ugebrev Formue (AktieUgebrevet).

Bruno Japp og/eller dennes nærtstående ejer ikke aktier i DSV.

Få tre gratis numre af AktieUgebrevet ved at trykke her eller tilmeld dig gratis nyhedsmail fra Økonomisk Ugebrev formue (AktieUgebrevet) her.

Analyserne i Aktionæren og på Shareholders.dk er udtryk for skribentens vurdering af investeringen lige nu. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som læserne måtte pådrage sig ved at følge anbefalingerne.