Investorviden

Gearing: Glem ikke gælden

Billede
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Gearing er et udtryk for den finansielle risiko i en virksomhed. Jo større gæld, desto større risiko. Men hvad er en stor gæld? Gælden kan sættes i forhold til egenkapitalen, den kan sættes i forhold til de samlede aktiver, eller den kan – som vi har valgt i nøgletalsoversigten – sættes i forhold til driftsresultatet. Ved at vælge den sidste metode fås et udtryk for, hvor lang tid det vil tage virksomheden at betale sin gæld tilbage med overskuddet fra driften.

Den nettorentebærende gæld er rentebærende gæld minus rentebærende aktiver (for eksempel obligationer) minus likvider. Driftsresultatet er beregnet efter af- og nedskrivninger.

Et eksempel på relevansen af nøgletallet er GN Store Nord, hvor gearingen ifølge vores tal er 14,7. Det vil med andre ord tage GN Store Nord mere end 14 år at nedbringe sin gæld til nul (forudsat at der ikke optages ny gæld og driftsresultatet forbliver på samme niveau).

En normal gearing vil være 1 til 3, og alarmklokkerne begynder at ringe ved et niveau på omkring 4 til 5. GN Store Nords gearing ligger langt over, og det er derfor ingen overraskelse, at virksomheden har meddelt, at en kapitaludvidelse er undervejs.

Nøgletal anvendes også i låneaftaler
Gearing beregnet på denne måde er et populært nøgletal, ikke kun hos aktieanalytikere, men også hos långivere, der ofte kræver, at den nettorentebærende gæld i forhold til driftsresultatet ikke overstiger et vist niveau. Hvis dette sker, betragtes lånet om misligholdt, og långiver kan kræve øjeblikkelig tilbagebetaling.

Nøgletallet har den fordel, at det er relativt nemt at beregne. Både tæller og nævner findes i årsregnskabet. Et mere præcist udtryk for virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld med penge fra driften ville dog være at se på det cash flow, der rent faktisk er til rådighed for afdrag på lån. Det vil kræve at korrigere for rentebetalinger, skat og ændringer i arbejdskapital, men det kræver, at du selv dykker ned i regnskabet.

Som det gælder generelt for nøgletal, giver det mest mening at sammenligne en virksomheds gearing med andre selskaber i samme branche og at se på den historiske udvikling for virksomheden selv.

LÆS OGSÅ: Brug ikke nøgletallet ukritisk