Investorviden

For og Imod: Teknisk analyse

Billede
I hvert nummer af Aktionæren belyser vi et emne fra to sider. Du synes måske ikke, at nogen har 100 procent ret, men argumenterne på begge sider kan hjælpe dig til at undgå de fælder, du risikerer at løbe ind i, hvis du slet ikke har en holdning. Læs videre og døm selv.
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Denne artikel blev bragt i Aktionæren 4, 2021.

Teknisk analyse bygger på, at kursbevægelser ikke er fuldstændigt tilfældige, men følger velkendte mønstre, som man kan spotte ved at analysere data for pris og volumen.

Tekniske analytikere interesserer sig ikke for, hvorfor en aktie stiger eller falder.Deres fokus er udelukkende, om aktien vil stige eller falde. Hvad, der vil ske, er vigtigere, end hvorfor det sker. Hvis kursen stiger, er det simpelthen fordi, der er flere købere end sælgere.

Overfor teknisk analyse står fundamentalanalyse, der bygger på analyse af regnskaber, estimater for fremtidig udvikling i omsætning og indtjening, vurdering af virksomhedens konkurrencesituation og følsomhed over for udefrakommende risici, altså en helt anden tilgang til investering.

For teknisk analyse

 • Pris og volumen indeholder al information
  Kursen på en aktie – eller et hvilket som helst andet finansielt aktiv, der handles på et frit marked – er resultatet af tusindvis af aktørers overvejelser, lige fra pensionskasser og kapitalforvaltere til fundamentalanalytikere og småspekulanter. Læg hertil volumen, som også er nemt at måle – og information, som er tilgængelig for alle. Med de to stykker information har du, hvad du behøver for at spotte en trend.

  Du behøver ikke som ved fundamentalanalyse tage stilling til, om en aktie skal stige eller falde. Du behøver heller ikke lave resultatestimater eller konkurrentanalyser. Du skal blot konstatere, at kursen er inde i en trend og handle derefter.
   
 • Fleksibelt instrument
  Du har ikke brug for ekspertviden om specifikke markeder eller produkter. Principperne for teknisk analyse er universelle og kan anvendes på alle typer af finansielle markeder og med en hvilken som helst tidshorisont. Du kan bruge teknisk analyse til at spotte både kortsigtede og langsigtede trends.
   
 • Du eliminerer din egen psykologi
  Ved at bruge teknisk analyse handler du kun på købs- og salgssignaler. Du undgår at blive forelsket i en aktie, som du måske burde sælge, eller være bange for at købe en aktie, fordi den virker dyr. Du tager simpelthen dine egne psykologiske begrænsninger ud af investeringsbeslutningen.
   
 • Et billede siger mere end tusind ord
  Grafer er nemme at aflæse, hvorimod tabeller kan være sværere at fortolke, og tekst ofte indeholder mange forbehold. På en graf kan du ikke blot se trends, men også støtte- og modstandsniveauer, volumen, historiske udsving (volatilitet) og aktiens styrke relativt til indeks. Du kan sætte kursmål, forberede stop-loss niveauer og på den måde styre din risiko bedre.

  Graferne bygger på objektive og præcise data, der er tilgængelig for alle, og ikke på statistik, der er specielt udvalgt til formålet.
   
 • Støtte til din investeringsbeslutning
  Selv om du ikke tror på, at den fremtidige kursudvikling kan aflæses af en graf, så er der andre, der gør det. Teknisk analyse kan derfor være en hjælp til at beslutte, hvornår du skal gå ind i eller ud af en aktie. Du kan dermed time dine køb og salg, så du får medvind fra de investorer, der handler på tekniske signaler.

  Værdien af teknisk analyse er selvforstærkende: Jo flere, der bruger metoden, desto mere bør også du inddrage teknisk analyse i dine investeringsbeslutninger.

 

Imod teknisk analyse

 • Ingen eksakt videnskab
  Teknisk analyse er ingen eksakt videnskab, og den samme graf vil ofte give modstridende signaler. Der kan være flere muligheder for fortolkning, og to tekniske analytikere vil ofte nå til forskellige konklusioner ud fra den samme graf.

  Og hvorfor er det lige, at man bruger 20, 50 og 200 dages gennemsnit, hvis det er det, der er tilfældet? Hvorfor ikke 25, 40 og 150? Der mangler logiske begrundelser og i det hele taget håndfast dokumentation for at teknisk analyse virker.

  For at dække over manglen på teoretisk fundament og give teknisk analyse et skær af seriøsitet udvikler nogle tekniske analytikere avancerede modeller som Fibonacci-niveauer og Elliott-bølger, som ingen forstår, og som dybest set er ren talmagi uden nogen form for logik.
   
 • Psykologien spiller alligevel ind
  Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt? Nogle tekniske analytikere leder – bevidst eller ubevidst – efter købssignaler, andre har fokus på mulige salgssignaler, afhængig af deres temperament, deres eksisterende positioner eller deres tidligere forudsigelser.
   
 • Algoritmerne vinder altid
  Hvis teknisk analyse virkede, og investering blot handlede om at analysere en graf og spotte en trend, ville et computerprogram kunne gøre det på en brøkdel af et sekund og nå at købe eller sælge, inden almindelige privatinvestorer kunne reagere. Derfor giver det ingen mening at forsøge. I bedste fald når du frem til samme konklusion, som alle andre med adgang til samme information og samme analyseprogram.
   
 • Ingen kan forudse fremtiden
  Det er muligt, at teknisk analyse kan bruges til købs- og salgsbeslutninger på helt kort sigt, hvor prisen udelukkende bestemmes af udbud og efterspørgsel, men ingen kender morgendagen, og ingen trend fortsætter i det uendelige.

  Teknisk analyse kan ikke forudsige udefrakommende begivenheder som politiske beslutninger, renteændringer, råvareprisstigninger eller -fald, nye kontrakter eller corona. Det er derfor svært at se, at teknisk analyse er et brugbart redskab til langsigtet investering.

  Når vi taler om aktieinvestering, er det derfor nødvendigt at have et dybere kendskab til virksomheden for at forstå muligheder og trusler i omverdenen og have en ide om, hvordan kursen vil reagere på nyheder.