Investorviden

Er obligationer bedre end aktier?

Billede
Obligationer er igen en god risikofri investering. Er aktier stadig nødvendige i en portefølje med lav risiko? Se Finanshusets anbefaling.
Billede

Af
Kim Valentin

partner, Finanshuset i Fredensborg

Bliv medlem af Dansk Aktionærforening - og modtag 9 udgaver af aktiemagasinet Aktionæren

Udviklingen på rentemarkederne har været en fordel for dig, der har formue. Der har godt nok været et stort kurstab på obligationer, men til gengæld giver de nu et højt løbende renteafkast.

Den udvikling får mange til at overveje, om det overhovedet er nødvendigt at have aktier. Det er et godt spørgsmål, som bør besvares individuelt, men som alligevel kan belyses ud fra generelle betragtninger.

Billede
Billede

Betydelig kursrisiko på obligationer
Renterne er steget igen og igen de seneste 20 måneder. I slutningen af 2021 var renten cirka 1 % på 30-årige lange realkreditobligationer, nu er den effektive rente over 5 %. Dermed er renten femdoblet!

Alligevel er mange investorer tilbageholdende med at købe obligationer, og det kan sådan set være meget fornuftigt, for vi ved ikke om renterne har toppet endnu. Der kan stadig være rentestigninger på vej. Det afhænger af om nationalbankerne i USA og EU har fået styr på pengepolitikken og inflationsbekæmpelsen.

Der er kort sagt fortsat en betydelig kursrisiko på 30-årige realkreditobligationer. Skal du tage hensyn til det? Ja, det skal de fleste investorer. Hvis renterne stiger, er det udtryk for, at inflationen stadig er høj, og det vil nogle gange være ærgerligt i den situation at være bundet til en obligation med lav rente og et urealiseret tab.

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Derfor kan du sikkert ikke nøjes med at have lange fastforrentede obligationer i porteføljen, du skal også have nogle korte variabelt forrentede obligationer. Det sænker dit forventede renteafkast, men gør dig samtidig mindre kursfølsom.

Behøver du så at have aktier i porteføljen? Ikke nødvendigvis, det afhænger af din tidshorisont, din risikovillighed og dit behov for løbende afkast.

Jo kortere tidshorisont og jo større behov for løbende afkast, desto flere obligationer bør du have. Har du en længere tidshorisont, og har du ikke brug for løbende afkast, kan du typisk tage en lidt større risiko, og så er det forventede højere langsigtede afkast (og højere risiko) i aktier attraktivt.

Forskellige slags obligationer
De obligationer, du som investor har brug for i en portefølje med lav risiko, er obligationer med meget lav kreditrisiko. Det vil sige, at sandsynligheden for at udsteder går konkurs, og obligationen mister hele sin værdi, er meget lav. I Danmark bruger vi realkreditobligationer til dette.

Virksomhedsobligationer opfylder ikke generelt ikke det kriterium. Du bør vælge obligationer med meget høj rating, f.eks. AAA.

Nogle obligationer giver større løbende udtrækninger end andre. Det afhænger blandt andet af om obligationen er inkonvertibel, og om den er stående eller en annuitet.

Udtrækning af obligationer
Når en obligation udtrækkes, sker det til kurs 100. Det vil sige, at du får 100 kr. tilbage på en obligation, du har fået udtrukket for 100 kr. af. Det gælder uanset, hvad du gav for obligationen, da du købte den og uanset kursen på obligationen på udtrækningstidspunktet.

For en 30-årig fastforrentet realkreditobligation bliver cirka halvdelen af dine obligationer udtrukket efter 12-13 år. Er renterne steget i den periode, kan du geninvestere disse midler i en obligation med højere rente. Er renterne faldet, vil du få en højere kurs, men genivesteringer vil ske til en lavere rente. Stiger kursen til over 100 på konverterbare obligationer, bør du overveje om du med fordel kan sælge.

En god blanding af aktier og obligationer
Det lyder måske forholdsvis enkelt, men det er relativt tungt at administrere obligationer i en portefølje. Ingenting er som bekendt gratis i det finansielle marked – heller ikke investering med ordentligt afkast og lav risiko.

De fleste investorer kan med fornuft vælge en blanding af obligationer og aktier for at opnå et højere risikojusteret afkast på sigt. Investerer du alene i aktier eller obligationer får du på længere sigt et lavere afkast i forhold til den risiko, du påtog dig for at opnå afkastet.

Derfor anbefaler Finanshuset generelt at investorer vælger en god blanding af aktiver i porteføljen.

Læs den originale artikel fra Finanshuset Fredensborg.

Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.