Investorviden

Flere private handler ulovligt aktier med sig selv

Billede
Flere private handler værdipapirer med sig selv, fordi de både har en købs- og en salgsordre i markedet samtidigt. Det er ulovligt, og der er allerede uddelt fængselsstraffe, advarer Finanstilsynet. Se, hvordan du undgår at komme galt afsted.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Der bliver opdaget flere aktiehandler, hvor det er selvsamme investor, der er både køber og sælger. Det fortæller Finanstilsynet, der advarer private investorer mod uforvarende at komme til at bryde loven.

Når en investor handler et værdipapir med sig selv, kaldes det wash trading.

Årsagen til, at en privatinvestor handler et værdipapir med sig selv, er ofte, at vedkommende har ønsket at flytte papiret fra et depot til et andet. For at undgå bankens gebyr for flytningen, både køber og sælger investoren i stedet papiret fra det ene depot til det andet. På den måde risikerer investoren at handle selvsamme aktier med sig selv, og det er ulovligt.

Kan give fængselsstraf

Uanset årsagen, kan du blive straffet for handlen, slår kontorchef i Finanstilsynet Anne Bruun fast.

”Vi er blevet meget bedre til at læse data, så vi opdager og ser flere af de sager, hvor folk handler aktier med sig selv. Fordi vi ser så mange, der gør det, advarer vi nu imod det, så folk slipper for at få henvendelser fra os,” siger hun og uddyber:

”Det er alvorlige straffe, man risikerer. I værste fald er det ubetinget fængselsstraf. Andre gange er det betinget straf og eventuelt en tillægsbøde. Vi vil gerne undgå, at helt almindelige borgere kommer ud for det. Det er nemlig ulovligt, også selv om man ikke kendte til reglerne,” siger hun.

Kunstige kurser

Hun peger på, at det også kan være ulovligt, hvis du handler fra depoter, der tilhører familiemedlemmer eller et selskab, som du ejer. Det, der afgør, om det er ulovligt, er, om det er samme fysiske person, der tager beslutning om handlen.

Når du ikke må være både køber og sælger i en aktiehandel, skyldes det, at det kan resultere i et kunstigt kursniveau på aktien. Det kan ligeledes give andre investorer et indtryk af, at aktien er mere likvid end den egentlig er.

Det afgørende for, om der er tale om en ulovlig wash trade er, hvem der er beslutningstager for investeringen.

Hvis det er den samme beslutningstager, der køber og sælger det samme værdipapir, anses handlen for wash trading, uanset om man har handlet på vegne af en partner, sine børn eller et selskab man ejer, slår kontorchefen fast.

Herunder kan du se Finanstilsynets råd om, hvordan du undgår at gøre dig skyldig i wash trading:

  • Tjek, at du ikke har en købs- eller salgsordre liggende på samme værdipapir, før du sælger eller køber det.
  • Hvis du ønsker at flytte et værdipapir fra et depot til et andet, er det en sikker vej at bede banken eller værdipapirhandleren om at flytte dit værdipapir til et andet depot. De kan nemlig flytte værdipapiret uden om markedet, hvormed handlen ikke bliver offentliggjort. Dermed kan den ikke vildlede markedet.
  • Hvis du ønsker at have to modsatrettede ordrer liggende på markedet, fordi du er interesseret i at købe et bestemt værdipapir til én pris og sælge til en anden pris, skal du sikre, at de to ordrer ikke møder hinanden på markedet. Det kan du for eksempel gøre ved, at du indlægger begge ordrer som limiterede ordrer med en salgspris og en købspris, der sikrer, at den limiterede købsordre ikke kan møde den limiterede salgsordre. Det vil i praksis sige en salgspris, som er højere end købsprisen, meddeler Finanstilsynet.