Investorviden

Den lille forskel på kvinder og mænds risiko

Billede
Kvinder og mænd vælger ofte forskellige investeringsfonde, og deraf får de også forskellig risikoprofil.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Når mænd investerer i investeringsfonde, har de en tendens til at vælge fonde med lidt større risiko end kvinder. Det viser nye beregninger fra Finans Danmark.

Forskellen i risiko kan man måle gennem en særlig risikoindikator, SRRI, der er fastsat i EU-reguleringen. En indikator, der går fra 1-7, hvor et større tal indikerer en større risiko.

For mændenes private formuer i fondene er den gennemsnitlige SRRI 4,53, mens den er 4,25 for kvindernes private formuer i fondene.

”Det er vigtigt at understrege, at der ikke kan opstilles faste regler for, hvor meget risiko en investor bør påtage sig – det skal altid tilpasses den enkelte investor, og derfor kan man heller ikke sige, at mandlige investorer påtager sig for meget risiko, eller at kvindelige investorer påtager sig for lidt risiko,” siger Kåre Valgreen, Investeringschef i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Han uddyber:

”Jo mere risiko man påtager sig som investor, desto større bliver det forventede afkast, men man skal selvfølgelig også være klar over, at tabet kan blive større. Uanset køn bør man som investor begynde med at afklare, hvor risikovillig man er. Derefter kan man se på, hvilke investeringsmuligheder det giver. Er man i tvivl, bør man rådføre sig med sin investeringsrådgiver”, siger han.

Kvinder ejer 41 procent af fondene

Kønsforskellene i valg af fonde kommer tydeligere til udtryk, når man ser på formuefordelingen inden for de forskellige typer af fonde.

Mændenes andel af formuen på tværs af alle danske fonde er 59 procent, mens kvindernes er 41 procent.

Kilde: VP Securities og Finans Danmarks beregninger baseret på ultimo 2020-tal for private investeringer. Note: I ”aktiefonde vækstlande” er inkluderet fonde fra kategorierne ”Aktier emerging markets”, ”Aktier Fjernøsten”, ”Aktier Kina”, ”Aktier Latinamerika”, ”Aktier Østeuropa” samt fonde med indiske og russiske aktier i kategorien ”Aktier Enkeltlande”.

Fokuserer man alene på aktiefonde, vokser mændenes andel af formuen til 63 procent, mens kvindernes falder til 37 procent.

Mænd ejer 70 procent af vækstfondene

For fonde, som investerer specifikt i aktier i vækstlande som Kina og Indien, ejer mændene hele 70 procent af formuen.

De typer af aktiefonde, hvor kvinderne ejer den største andel af formuen, er inden for kategorierne 'Aktier Globale' og 'Aktier Danmark' med henholdsvis 38 procent og 35 procent.

Kvindernes formueandel er dog størst for obligationsfonde, der generelt har lavere risiko end aktiefonde. Her ejer kvinderne 47 procent af formuen.

Om danske fondsinvestorer:

785.000 danskere har samlet private investereringer for 572 milliarder kroner i danske investeringsfonde.

Investorerne i de danske fonde udgøres af 53 procent mænd og 47 procent kvinder. Da de mandlige investorer i gennemsnit har investeret for flere penge end kvinderne, er mændenes andel af formuen i de danske fonde 59 procent, mens kvindernes er 41 procent.

Ved indgangen til 2021 kunne investorerne vælge mellem knap 900 forskellige danske investeringsfonde.