22. juli 2020 kl. 12.38
De passive fonde fastholder forspringet i Q2 2020
Kvartalet gav pæne afkast for både de aktive og de passive fonde, men passivfondenes fastholdt deres store forspring fra første kvartal.
Af Ulrik Dall, konsulent, cand.polit.

Det store billede

Kort om modelporteføljen: Aktive investeringsfonde vs. passive investeringsfonde

 

Dansk Aktionærforenings modelportefølje for investeringsfonde så dagens lys i januar 2017, og det er en dyst mellem to modelporteføljer: Den ene består udelukkende af aktivt styrede fonde. Den anden indeholder kun passivt styrede fonde.

 

Til begge porteføljer har vi valgt investeringsfonde, der dækker aktier bredt. 90 procent af midlerne er investeret i fonde med udenlandske aktier og ti procent i fonde med danske aktier.

 

Der er ti fonde i hver portefølje, fordelt med to fonde pr. investeringsområde: Globale, amerikanske, europæiske, fjernøstlige og danske aktier.

 

Fondene i porteføljerne har vi valgt ud fra gode historiske resultater, og resultaterne fra Dansk Aktionærforenings kåring af de bedste fonde i maj 2016 danner udgangspunktet. Disse resultater er suppleret med Morningstars stjerner, så vi har valgt de fonde, der har det højest antal stjerner. For at lægge vægt på de langsigtede afkast indgår kun børsnoterede fonde med mindst fem års levetid.

 

Resultater 2. kvartal 2020

Efter gyserafkastene på omkring minus 20 procent i første kvartal 2020 gav andet kvartal flotte afkast. De blev på omkring de plus 13 procent, højest for den passive portefølje med et afkast på 13,07 procent og lidt lavere for den aktive portefølje med 12,82 procent. Det er et V-lignende forløb: stejlt ned og stejlt op igen. Afkastet for halvåret er dog negativt med minus 5,34 procent for den passive portefølje og hele minus 11,06 procent for den aktive portefølje. Den aktive portefølje kunne ikke indhente de store tab i første kvartal.

 

Resultaterne opdelt på investeringsområde ses her i tabel 1:

 

Tabel 1. Afkast 2. kvartal 2020

Investeringsområde

Vægt

Afkast for den aktivt forvaltede portefølje

Afkast for den passivt forvaltede portefølje

 

 

Q2-2020

År til dato

Q2-2020

År til dato

Globale aktier

30%

10,67%

-13,31%

10,81%

-6,17%

Amerikanske aktier

20%

11,98%

-10,12%

13,48%

-3,60%

Europæiske aktier

20%

13,71%

-20,57%

12,69%

-8,70%

Fjernøstlige aktier

20%

13,65%

-6,65%

13,77%

-8,08%

Danske aktier

10%

17,48%

3,97%

18,36%

5,85%

 

 

 

 

I alt

100%

12,82%

-11,06%

 

13,07%

-5,34%

 

I kvartalet er det gået bedst for fonde med danske aktier og dårligst for fondene med globale aktier. Globalfondene har dog givet et afkast på 10 procent i kvartalet, så helt dårligt er det ikke.

 

I begge porteføljer er der nu positivt afkast for halvåret for fondene med danske aktier, mens afkastet for fondene i de øvrige kategorier fortsat er negative.

 

I tabel 2 og tabel 3 vises resultaterne for alle 20 fonde.

 

Vi har valgt at fordele investeringen på to fonde i samme kategori. I mange tilfælde er der betydelige forskelle på afkastet på de fonde, der tilsyneladende er ens. De investerer med samme strategi og på de samme markeder. Alligevel er der store forskelle.

 

Dysten

I kvartalet har de aktivt forvaltede fonde samlet givet en anelse lavere afkast end de passive fonde. Der er dog store forskelle. Aktive fonde med amerikanske aktier har igen givet lavere afkast end de tilsvarende passive fonde. Afkastet blev 12,0 procent mod passivfondenes 13,5 procent. Her er det Sparinvest Index USA Growth med teknologiaktier med et kvartalsafkast på 21,3 procent, der trækker op. Den tilsvarende passive Sparinvest-fond med valueaktier har givet et afkast på 5,7 procent. Noget af en forskel.

 

Dette forklarer i høj grad forskellene i afkast, idet vækst-teknologiaktier de senere år og især i 2020 afkastmæssigt er løbet fra aktierne generelt. For 1. halvår 2020 har indeksfonden med vækstaktier givet et afkast på plus 9,8 procent, mens søsterfonden med valueaktier har givet minus 17,0 procent.

 

For fondene med europæiske aktier har det været et blandet kvartal. De aktive fonde gav et pænt afkast på 13,7 procent i kvartalet, og de passive lidt mindre, 12,7 procent. Men det opvejer slet ikke de store tab for de aktive fonde i 1. kvartal 2020. Samlet er resultatet for 1. halvår 2020 et negativt afkast på 20,6 procent for de aktive fonde og minus 8,7 procent for de passive fonde.

 

Lyspunktet er Sparinvest Index Europa Growth, der for halvåret kun har givet et negativt afkast på 4,6 procent. Den dårligste aktive fond med europæiske aktier har givet minus 21,6 procent i afkast. Det er her værd at bemærke, at vækstaktier i Sparinvest-fonden med europæiske aktier ikke er teknologiaktier, men derimod aktier i Nestle, Roche, Novo Nordisk, Unilever og andre aktier, vi normalt vil kalde for stabile aktier. Det er meget anderledes end den tilsvarende fond med amerikanske aktier, Sparinvest Indeks USA Growth, hvor teknologiaktier dominerer beholdningen.

 

For aktive fonde med globale aktier klarer BLS Invest Globale Aktier sig igen bedre end Maj Invest Value Aktier. Generelt har valuefonde det fortsat svært.

 

De aktive fonde med fjernøstlige aktier klarer sig fortsat godt og bedre end de tilsvarende passive fonde.

 

I gruppen af fonde med danske aktier kan fremhæves Nordea Invest Danske Aktier Fokus, der havde et godt kvartal. For halvåret har de to aktive fonde givet nogenlunde det samme afkast, omkring de 4 procent. Men passivfonden Sparinvest Index OMX C25 har givet det bedste afkast for halvåret med sine 8,1 procent. Det er noget højere end aktivfondenes afkast.

 

Generelt kan det konstateres, at de aktivt styrede fonde ikke har mestret årets rutsjebanemarked med store fald i første kvartal og pæne stigninger i andet kvartal. Passivfondene er kommet bedre gennem dette marked.

 

Tabel 2: Aktivt forvaltede

Investeringsområde

Børskode

Vægt i porteføljen

Afkast Q2-2020

Afkast år til dato

1. Globale aktier

 

30%

 

 

Maj Invest Value Aktier

MAJVAL

 

9,88%

-16,10%

BLS Invest Globale Aktier

BLKGA

 

11,47%

-10,51%

I alt

 

 

10,67%

-13,31%

 

 

 

 

 

 

2. Amerikanske aktier

 

20%

 

 

Jyske Invest USA Aktier

JYIUSAKL

 

11,57%

-5,89%

Sydinvest USA Ligevægt & Value

SYIULVADKK

 

12,40%

-14,36%

I alt

 

 

11,98%

-10,12%

 

 

 

 

 

3. Europæiske aktier

 

20%

 

 

SEBinvest Europa Højt Udbytte P

SEIEHUP

 

13,51%

-19,53%

Sydinvest Europa Ligevægt & Value

SYIEULVADKK

 

13,92%

-21,62%

I alt

 

 

13,71%

-20,57%

 

 

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

 

20%

 

 

C World Wide Asien

CWIASKL

 

15,89%

-8,74%

Handelsinvest Fjernøsten

HAIFJ

 

11,41%

-4,55%

I alt

 

 

13,65%

-6,65%

 

 

 

 

 

5. Danske aktier

 

10%

 

 

BLS Invest Danske Aktier

BLKDA

 

13,98%

4,09%

 

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

NDIDAFKL

 

20,99%

3,85%

I alt

 

 

17,48%

3,97%

 

 

 

 

 

Portefølje i alt

 

100%

12,82%

 

-11,06%

 

Tabel 3: Passivt forvaltede

Investeringsområde

Børskode

Vægt i porteføljen

Afkast Q2-2020

Afkast år til dato

1. Globale aktier

 

30 %

 

 

Sparinvest Index Globale Aktier min. Risiko

SPIGLAMRIKL

 

8,12%

-6,07%

Danske Invest Globale Aktier Indeks

DKIGI

 

13,49%

-6,27%

I alt

 

 

10,81%

-6,17%

 

 

 

 

 

2. Amerikanske aktier

 

20%

 

 

Sparinvest Index USA Growth

SPIUSGKL

 

21,30%

9,76%

Sparinvest Index USA Value

SPIUSVKL

 

5,66%

-16,96%

I alt

 

 

13,48%

-3,60%

 

 

 

 

 

3. Europæiske aktier

 

20%

 

 

Sparinvest Index Europa Growth

SPIEUGKL

 

13,51%

-4,56%

Danske Invest Europa Indeks

DKIEUIX

 

11,88%

-12,85%

I alt

 

 

12,69%

-8,70%

 

 

 

 

 

4. Fjernøstlige aktier

 

20%

 

 

Danske Invest Fjernøsten Indeks

DKIFJIX

 

13,35%

-5,22%

Sparinvest Index Emerging Markets

SPIEMIKL

 

14,19%

-10,95%

I alt

 

 

13,77%

-8,08%

 

 

 

 

 

5. Danske aktier

 

10%

 

 

Danske Invest Danmark Indeks

DKIDKIX

 

17,75%

3,57%

Sparinvest Index OMX C25

SPIC25KL

 

18,97%

8,12%

I alt

 

 

18,36%

5,85%

 

 

 

 

 

Portefølje i alt

 

100%

13,07%

-5,34%

 

Det med småt

Afkastene er beregnet ud fra de faktiske børskurser samt det udbetalte udbytte. Børskursen er dagens slutkurs. Herved adskiller vores beregninger sig lidt fra opgørelser fra Finans Danmark og Morningstar, der anvender de indre værdier i stedet for børskursen. Vi har valgt børskursen, fordi den bedst afspejler handelsvilkårene for den private investor, der ikke kan handle til den indre værdi.

 

Udbytte indgår simpelt i afkastet, og der beregnes ikke rentes rente af udbyttebetalingen inden for året.

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

  

 • Aktionæren 3/2021
  Uge 16
 • Aktionæren 4/2021
  Uge 20
 • Aktionæren 5/2021
  Uge 25
 • Aktionæren 6/2021
  Uge 36
 • Aktionæren 7/2021
  Uge 40
 • Aktionæren 8/2021
  Uge 45
 • Aktionæren 9/2021
  Uge 50

 

 

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: