Veksel

En veksel er en kortfristet finansiel fordring.