Swap

Ved en swap byttes betalingsstrømme mellem to lån. Det kan være fra variabelt forrentede betalinger til fastforrentede betalinger eller fra én valuta til en anden. Se også Credit Default Swap.Læs mere


Tilbage til leksikon