Videnregnskab

Et videnregnskab er et regnskab, der understøtter en virksomheds videnledelse - dvs. den del af ledelsesarbejdet, der drejer sig om at anskaffe, dele, udvikle og forankre videnressourcer. Videnregnskabet gør i tekst, tal og illustrationer status over virksomhedens indsats for at udvikle sine videnressourcer gennem videnledelse. Videnregnskabet er et strategisk værktøj, der er med til at skabe værdi for virksomheden og et kommunikationsværktøj, der får medarbejdere, kunder og andre til at bidrage til denne værdiskabelse. Dermed retter et videnregnskab sig fremad og handler ikke primært om beholdningen af videnressourcer på et givent tidspunkt.Læs mere


Tilbage til leksikon