Tilbagediskontering

Tilbagediskontering er tilbageskrivning af nettobetalinger ved beregning af en investerings eller finansieringsforms nutidsværdi. Metoden benyttes til vurdering og sammenligning af investeringer eller finansieringsformer. Se også Nutidsværdi.