Timing

Timing er valg af tidspunkt for køb eller salg af en aktie.