Tilbagekøb

Et selskab kan sende penge tilbage til aktionærerne på to måder: Ved udbetaling af udbytte eller ved tilbagekøb af egne aktier.

Typisk bliver aktierne annulleret efter tilbagekøb. De resterende aktionærer ejer dermed en større andel af resultat og egenkapital.