T plus 2

"Betegnelsen for 2 afviklingsdage ved værdipapirafvikling. T betyder ""trade"" og angiver handelsdagen. 3 afviklingsdage har været det almindelige i de fleste lande, herunder Danmark, men fra 2014 overgik mange lande inkl. Danmark til afviklingsprincippet T + 2. USA benytter fortsat T + 3."