Sælg

“Sælg” er en anbefalingsgrad, der siger, at aktien inden for en given periode forventes at ville udvikle sig væsentligt dårligere end markedet generelt. Ud fra foretagne analyser anbefales det således at sælge den pågældende aktie.