Risikospredning

Risikospredning eller diversifikation er investors fordeling af sine investeringer over flere forskellige investeringsaktiver (forskellige typer værdipapirer og for aktiers vedkommende forskellige selskaber i forskellige lande og brancher). Derved mindskes den samlede risiko.Læs mere


Tilbage til leksikon