Risiko

I almindelig sprogbrug er risiko den sandsynlighed for tab, der eksisterer, ved investering i værdipapirer. Der vil altid være en vis risiko forbundet med investering, men nogle investeringer er mere risikable end andre.

 

For at gøre risikoen målbar, måles den ved værdipapirer normalt ved standardafvigelsen på afkastet. Den gængse periode er fem år, men andre perioder kan også anvendes.

 Læs mere


Tilbage til leksikon