Standardafvigelse

Et statistisk nøgletal, der opgør forskellene mellem værdier og gennemsnittet. Store forskelle fra gennemsnittet vejer tungere end små og øger standardafvigelsen markant. Standardafvigelsen på afkast måler risikoen ved værdipapiret. En lav standardafvigelse angiver en lille risiko og en høj standardafvigelse en stor.