Risiko ved obligationer

Risikoelementer ved obligationer:

- Udsteders betalingsevne
- Renterisiko

Renterisikoen består i risikoen for kurstab, hvis renten stiger. Herved vil den effektive rente stige og kurserne falde. Det betyder mest i kurspoint for langfristede obligationer (med løbetid på mere end 10 år), mens risikoen er langt mindre for kortfristede obligationer med løbetid på tre år og derunder.Læs mere


Tilbage til leksikon