Return on invested capital (ROIC)

Return on invested capital (ROIC) er et central nøgletal for mange virksomheder, der sætter måltal for return on invested capital. Return on invested capital kan beregnes som EBITA divideret med gennemsnitlig investeret kapital. Se også investeret kapital.Læs mere


Tilbage til leksikon