Nettoresultat

Nettoresultat er et selskabs overskud efter skat. Se evt. resultatopgørelse.