Resultatgrad

Regnskabsmæssigt nøgletal, hvor nettoresultatet efter skat sættes i forhold til nettoomsætningen (salget). Tallet er vidt forskelligt fra branche til branche.