Referencerente

Rentesats, der danner udgangspunkt for beregning af andre rentesatser. For eksempel kan renten på en variabelt forrentet obligation fastsættes efter en 3 måneders pengemarkedsrente plus et tillæg. Pengemarkedsrenten kaldes så referencerenten.Læs mere


Tilbage til leksikon