Regnskabsanalyse

Regnskabsanalyse er en undersøgelse og vurdering af et selskabs økonomiske situation.