Moderaktie

Ved udstedelse af nye aktier sker dette på baggrund af selskabets nuværende kapital, som kaldes moderaktierne.