Værdipapir

Værdipapir er en fællesbetegnelse for aktier, obligationer, optioner m.m.Læs mere


Tilbage til leksikon