Modpartsrisiko

Risikoen for, at modparten ved en værdipapirhandel ikke kan vedstå sine forpligtelser til at levere penge eller værdipapirer.