Konjunkturfølsomhed

Konjunkturfølsomhed udtrykker en virksomheds eller branches følsomhed over for svingninger i konjunkturen - altså hvor vidt virksomhedens eller branchens omsætning følger konjunktursvingningerne. Nogle virksomheder og brancher er mere konjunkturfølsomme end andre. F.eks. er forbruget af fødevarer meget lidt konjunkturfølsomt, hvorfor virksomheder inden for denne branche ikke rammes særligt af en lavkonjunktur. Disse virksomheder betegnes som defensive. Derimod svinger langvarige forbrugsgoder stærkt med konjunkturen, hvorfor virksomheder i denne branche ofte bliver ramt hårdt af en lavkonjunktur. Til gengæld er det også disse, der nyder særlig godt af en højkonjunktur. Disse betegnes som cykliske aktier.Læs mere


Tilbage til leksikon