Konveksitet

Konveksiteten angiver en obligations varigheds følsomhed over for renteændringer. Den anvendes sammen med varigheden til at fastsætte hvilken kursændring, der følger af en renteændring på en obligation.