Konsensus

Konsensusskøn over et selskabs fremtidige indtjening er gennemsnittet af skønnene fra anerkendte analytikere.