Indre værdi (regnskab)

Et selskabs indre værdi er dets bogførte egenkapital delt med antallet af aktier. Engelsk: Net asset value (NAV)