Indeksoption

En indeksoption er en option, som angår den almene kursudvikling, f. eks et aktieindeks. Indeksoptionen findes både som call option og put option.Læs mere


Tilbage til leksikon