Indekstal

Indeks er et sammenligningstal, der benyttes til på en overskuelig måde at vise den relative ændring i en udvikling. Udviklingen i f.eks. aktiekurser angives i relation til kursniveauet en bestemt basisdag. Basisdagens værdi sættes almindeligvis til 100.Læs mere


Tilbage til leksikon