Hedgeforening

En hedgeforening er en afdeling af en kapitalforening, som søger at udnytte såvel kursstigninger som kursfald ved at indgå i terminshandler, foretage kurssikringer eller benytte andre finansielle instrumenter. Typisk vil den købe en aktie og sælge en anden ('køb Carlsberg, sælg Heineken') for at udnytte, at den mener, den ene aktie vil klare sig bedre end den anden. En hedgeforening kan også optage lån for derved at geare investeringen. Risikoprofilen bør derfor undersøges grundigt, inden en evt. placering foretages. Hvis strategien slår fejl, kan tabene blive betydelige.