Generalforsamling

Én gang årligt afholder selskaber ordinær generalforsamling, hvor alle aktionærer har ret til at deltage og har stemmeret ved beslutningstagen. Dagsordenen indeholder bl.a. aflæggelse af årsberetning fra bestyrelsen. Virksomheden kan ved specielle lejligheder vælge at afholde ekstraordinær generalforsamling.Læs mere


Tilbage til leksikon