Stakeholder

Stakeholder er et udtryk for en virksomheds samlede interessenter. Man taler om “stakeholder value”, når en virksomhed fokuserer på en bredere kreds end blot dens aktionærer.