Vedtægter

Ethvert aktie- og anpartsselskab skal have et sæt vedtægter som grundlag for selskabets ledelse. Her er der bl.a. taget stilling til, hvorledes den årlige generalforsamling skal afvikles.